درباره ما

درباره مادرباره مابامبو تین یک شرکت تجاری جهانی است که در سال 2013 در فرانکفورتر آلمان تاسیس شد
مدیر عامل و شرکای شرکت آقای کامران میر محمد حسینی طی 10 سال به عنوان مدیر عامل در ایران در بامبو پارسیان کار کرده است
در این 10 سال، او دو بار به عنوان یکی از بهترین مدیران ایران انتخاب شده است
 تا کنون تمرکز ما بر عمده فروشی نساجی است
هدف ما تهیه و فروش محصولات در مقادیر زیاد و کوچک است
با 15 سال تجربه بین المللی ما قادر به ارائه چنین خدماتی هستیم
ما به دنبال روابط تجاری بلندمدت هستیم و البته ما از شما حمایت می کنیم
ما منتظر مذاکرات و همکاری خوب با شرکت ها و کارخانه های مختلف هستیماز طریق امکانات ارائه شده توسط ما، به عنوان مثال انبار و دفتر، ما قادر به ارائه یک سرویس خوب است